KONTAKT

Stowarzyszenie „Projekt Ustroń”

Adres: Ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń

Telefon: +48 508 196 390

KRS: 0000661863 / NIP: 5482679888

stowarzyszenie@projektustron.pl

www.projektustron.pl