Loading...

Stowarzyszenie „Projekt Ustroń” powstało z potrzeby serca, z potrzeby chęci niesienia przysłowiowego kaganka oświaty w kwestii promocji zdrowia, wypoczynku i rekreacji. Z potrzeby zmiany w Ustroniu – jak to widać na dziś dzień.

Ale byśmy mogli to realizować, potrzebny jest nam czysty, piękny i przede wszystkim zdrowy Ustroń. Dlatego też, zdecydowaliśmy, że nie może się dziać w naszym mieście tak, jak dzieje się dotychczas! Potrzebujemy realizacji działań o charakterze zdecydowanym! Czy to odnośnie smogu, czy to odnośnie pozyskiwania nowych inwestorów, pozyskiwania funduszy państwowych, europejskich i ich skutecznego i społecznie uzasadnionego inwestowania. Miasta takie jak Ustroń są kołami zamachowymi turystyki całych swoich regionów. Dodatkowo, nasz Ustroń, jest miastem uzdrowiskowym. Nie możemy pozwolić na to, aby przez kolejne lata zalewała go i nas oraz nasze dzieci fala niekompetencji, braku dróg lokalnych, braku długofalowej polityki dotyczącej inwestycji w odnawialne źródła energii! Należy stopniowo i zdecydowanie pozbywać się węgla, aż do momentu, kiedy nie będzie opłacalny jego zakup, gdyż gmina dofinansuje mieszkańcom inne, przyjazne środowisku paliwa grzewcze. Mamy wspaniałą zabudowę. Dlaczego nie możemy doprowadzić do ładu przestrzennego? Doprowadzić do tego, jak jest w podobnych miastach w Europie – stworzyć wzory miejsc handlowych, spójnych, ładnych i nawiązujących do tradycji. Dlaczego nie żyć w mieście bez niepotrzebnych reklam, które można zastąpić grafikami naszych pięknych okolic, wydarzeń historycznych, czy po prostu pozostawić ładnie odmalowane fasady i całe miasto. Walczymy o Ustroń nowoczesny pod każdym względem. Ale także o Ustroń, który poprzez swoją innowację będzie jeszcze bardziej oparty na tradycji. Będzie konkurencyjny i atrakcyjny dla inwestorów. Będzie kurortem na miarę europejską. Doskonale wiemy, że jest to możliwe. Potrzebna jest tylko ciężka praca, dobre zarządzanie i stałe uświadamianie społeczności, że to co nowe i inne nie kłóci się z Ustroniem, naszą tradycją i naszą odmiennością! Wybieramy dla Ustronia! Wybieramy dla nas, naszych dzieci i wnuków. Gramy fair play!

Celem Stowarzyszenia jest:

 • integracja i aktywizacja mieszkańców miasta Ustronia, kuracjuszy oraz turystów;
 • propagowanie wiedzy historyczno – kulturalnej dotyczącej Miasta Ustroń;
 • działalność w zakresie kultury, edukacji sztuki, ochrony dóbr kultury, folkloru i tradycji,
 • działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,
 • rozwijanie twórczego potencjału społeczności Miasta Ustroń;
 • tworzenia centrum wymiany poglądów i informacji;
 • działalności w zakresie promocji zdrowia, sportu, rekreacji i wypoczynku;
 • popierania społecznej aktywności obywateli;
 • integrowania organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • organizowanie lokalnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych;
 • promocję działań i inicjatyw na rzecz Miasta Ustroń;
 • organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów;
 • działalność wydawniczą;
 • realizację partnerskich projektów we współpracy z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi;
 • realizację i wspieranie projektów zorientowanych na integrację środowisk lokalnych;
 • współpracę z organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej,

Pełen statut do wglądu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia. Zapraszamy.